Uusi alku: takaisin Tallbergin suvun käsiin

Felix Nylundin veistämä Kolmen Sepän patsas on Julius Tallbergin perustaman Pro Helsingfors säätiön lahjoitus kaupungille.

Uuteen nousuun

Ympyrä sulkeutui ja kymmenen vuoden tauon jälkeen toimitusjohtajuus palasi Tallbergin sukuun ja sitä kautta myös kadoksissa ollut ”Julius Tallbergin henki”. Neljän sukupolven aikana hajaantunut omistus jälleen keskittyi ja palasi takaisin Tallbergin suvun käsiin.

Vuonna 1995 Oy Julius Tallberg Ab:n toimitusjohtajaksi kutsuttiin kauppatieteen maisteri Martin Tallberg. Näin ympyrä jälleen sulkeutui ja kymmenen vuoden tauon jälkeen yhtiön toimitusjohtajuus palasi sukuun. Vaikeiden vuosien jälkeen rakennetta selkiytettiin edelleen ja toiminnoista, joilla ei voida saavuttaa riittävää markkinaosuutta ja kannattavuutta luovuttiin. Vastaavasti kehityskelpoisia toimialoja vahvistettiin. Ostamalla Roboma Oy ja yhdistämällä se Tallberg Maalauslaitteet Oy:n syntyi pintakäsittely- ja maalausteknologia-alan johtava yritys Tallberg Roboma, jonka vuosiliikevaihto oli jo noussut yli 30 Mmk (runsas 5 M€) tasolle.

Tallberg Yhtiöt

Tallberg-konserni on palvellut 145 vuoden ajan kotimaisen teollisuuden ja kaupan alan yrityksiä. Tänä päivänä konsernin toiminta ja omistukset ovat keskittyneet kiinteistösijoittamiseen ja aktiiviseen sijoitustoimintaan. Oy Julius Tallberg Ab on konsernin emoyhtiö, joka hallinnoi kiinteistöjään ja harjoittaa aktiivista sijoitustoimintaa. Tytäryhtiö Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj on kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut kaupallisteollisiin sijoituskohteisiin ja niiden kehittämiseen.

Julius Tallbergin henki elää

Julius Tallbergin elämäntyön näkyvin symboli on Aleksanterinkatu 21:n kiinteistö ja City-käytävä Helsingissä. Mutta hänen elämäntyöstään on jäänyt jäljelle muutakin, kiitos kaikkien Oy Julius Tallberg Ab:ssa ja konsernissa 145 vuoden aikana työskennelleiden. Harvan yhtiön nimeen liittyy yhtä vahvasti mielikuva luotettavuudesta ja korkeasta laadusta. Näitä arvoja on maltettu vaalia niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Julius Tallbergin ajasta kulkee suuri kehityskaari myös yhtiöiden tämän päivän toimintaan; kiinteistöliiketoimintaan, tekniseen kauppaan ja sijoitustoimintaan. Julius Tallbergia kiehtoi kiinteistösijoittaminen, olihan hän mm. luomassa pohjaa alan rahoitustoiminnalle. Omien yritystensä lisäksi hänellä oli runsaasti osakkuuksia muissakin yhtiöissä. Niinpä voitaneen kohtuudella sanoa, että hänen henkensä elää yhä tänäänkin Oy Julius Tallberg Ab:ssa.

Tallbergin tarina: Miten kaikki alkoi?

Julius Tallbergin tarina on elävä osoitus yhden nuoren miehen rohkeudesta ja päättäväisyydestä, joka inspiroi meitä edelleen. Mitä tapahtui, kun Julius Tallberg menetti isänsä vain 13-vuotiaana, jätti koulutyönsä ja aloitti elantonsa turvaamiseksi työt rautakaupassa? Miten Julius tietämättään kirjoitti teoillaan Oy Julius Tallberg Ab:n historian ensivirkkeet?