Kehittämällä uusia käyttömahdollisuuksia

Meillä on palo jatkuvaan kiinteistösijoitustoimialan kehittämiseen. Kiinteistökehitys Tallberg Yhtiöissä tarkoittaa kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista tai jalostamista uudis-ja korjausrakentamisen kautta. Aktiivisella kehittämisellä varmistamme kiinteistöjemme laadukkuuden ja korkean käyttöasteen. Tutustu täällä vireillä oleviin hankkeisiimme.

HELSINKI

Kivensilmänkuja 2

Kehitetään liike- ja toimitiloille sekä asunnoille. Tavoiteltava rakennusoikeus on noin 8000 k-m2. Asemakaavan muutos on käynnistynyt kesällä 2020.

Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 2

ESPOO

Karapellontie 11

Kehitetään asuinkerrostalojen (AK) sekä toimisto- ja liikerakentamisen korttelialueiksi. Kohde on osa laajempaa asemakaavan muutosaluetta Karapelto 130516. Alueen kaavaehdotus oli nähtävillä 13.1.2022 asti ja kaavamuutoksen arvioidaan tulevan lainvoimaiseksi vuoden 2023 aikana. Nähtävillä olleen kaavaehdotuksen mukaisesti alueelle on tulossa 14150 k-m2 asuinkerrostalojen toteuttamisen mahdollistavaa rakennusoikeutta. Päivittäistavarakaupan tiloja kaava mahdollistaisi 2250 k-m2, urheilutiloja 2000 k-m2 ja toimistotiloja 6000 k-m2.

Oy Soffcon Kiinteistö Ab

ESPOO

Metsänpojankuja 3

Kehitetään asemakaavan muutoksella nykyinen oppilaitoksen käytössä oleva tontti ja sen viereinen pysäköintialueena toimiva tontti asuinkerrostalojen kortteliksi. Rakennusoikeutta tavoitellaan noin 18 000 k-m2. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 30.8.–28.9.2021.

Kiinteistö Oy Otaniemen Laurea

VANTAA

Äyritie 6

Nykyistä rakentamatonta toimistorakennusten tonttia kehitetään kaavamuutoksen kautta toimistoille, hotellille ja elämyskeskukselle. Kaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi 17.6.2021. Kohteessa on rakennusoikeutta yhteensä 24 195 k-m2, josta majoitustiloja saa olla enintään 16 000 k-m2.

Kiinteistö Oy Vantaan Äyri

VANTAA

Äyritie 4

Kehitetään pitkällä tähtäimellä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asuinrakennusoikeutta tavoitellaan noin 35 000 k-m2. Asemakaavaluonnos nähtävillä 9.9. – 8.10.2020.

Kiinteistö Oy Äyritie 4

HYVINKÄÄ

Hakakalliontie 13

Kehitetään Hakakallion teollisuusalueella olevaa tonttia logistiikka- ja varastokäyttöön. Tontilla sijaitsee 15 000 kem suuruinen käytössä oleva logistiikka- ja varastorakennus. Arvioitu lisärakentamismahdollisuus 12 000 kem.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Hakakalliontie 13