Kehittämällä uusia käyttömahdollisuuksia

Meillä on palo jatkuvaan kiinteistösijoitustoimialan kehittämiseen. Kiinteistökehitys Tallberg Yhtiöissä tarkoittaa kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista tai jalostamista uudis-ja korjausrakentamisen kautta. Aktiivisella kehittämisellä varmistamme kiinteistöjemme laadukkuuden ja korkean käyttöasteen. Tutustu täällä vireillä oleviin hankkeisiimme.

HELSINKI

Kivensilmänkuja 2

Kehitetään liike- ja toimitiloille sekä asunnoille. Tavoiteltava rakennusoikeus on noin 8000 k-m2. Asemakaavan muutos on käynnistynyt kesällä 2020.

Kiinteistö Oy Kivensilmänkuja 2

ESPOO

Karapellontie 11

Kehitetään asuinkerrostalojen (AK) sekä toimisto- ja liikerakentamisen korttelialueiksi. Asuinkerrostalojen toteuttamisen mahdollistavaa rakennusoikeutta tavoitellaan noin 14 000 k-m2 ja liike- ja toimistorakentamisen mahdollistavaa rakennusoikeutta noin 9000 k-m2. Kohde on osa laajempaa asemakaavan muutosaluetta Karapelto 130516. Kaavaehdotus on etenemässä nähtäville loppu vuodesta 2021.

Oy Soffcon Kiinteistö Ab

ESPOO

Metsänpojankuja 3

Kehitetään asemakaavan muutoksella nykyinen oppilaitoksen käytössä oleva tontti ja sen viereinen pysäköintialueena toimiva tontti asuinkerrostalojen kortteliksi. Rakennusoikeutta tavoitellaan noin 18 000 k-m2. Kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineisto olivat nähtävillä 30.8.–28.9.2021.

Kiinteistö Oy Otaniemen Laurea

VANTAA

Äyritie 6

Nykyistä rakentamatonta toimistorakennusten tonttia kehitetään kaavamuutoksen kautta toimistoille, hotellille ja elämyskeskukselle. Kaavamuutos on tullut lainvoimaiseksi 17.6.2021. Kohteessa on rakennusoikeutta yhteensä 24 195 k-m2, josta majoitustiloja saa olla enintään 16 000 k-m2.

Kiinteistö Oy Vantaan Äyri

VANTAA

Äyritie 4

Kehitetään pitkällä tähtäimellä asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Asuinrakennusoikeutta tavoitellaan noin 35 000 k-m2. Asemakaavaluonnos nähtävillä 9.9. – 8.10.2020.

Kiinteistö Oy Äyritie 4

VANTAA

Kielotie 1-3

Kehitetään asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK) yhdessä naapurikiinteistöjen kanssa. Koko suunnittelualueelle tavoitellaan noin 22 000 k-m2 asuinkerrostalojen toteuttamisen mahdollistavaa rakennusoikeutta. Asemakaavan muutos on käynnistynyt tammikuussa 2020.

Kiinteistö Oy Kielotie 1-3

HYVINKÄÄ

Hakakalliontie 13

Kehitetään Hakakallion teollisuusalueella olevaa tonttia logistiikka- ja varastokäyttöön. Tontilla sijaitsee 15 000 kem suuruinen käytössä oleva logistiikka- ja varastorakennus. Arvioitu lisärakentamismahdollisuus 12 000 kem.

Kiinteistö Oy Hyvinkään Hakakalliontie 13