Service sedan 1880

Tallberg-bolagen har i 140 års tid betjänat finländska företag inom industri och handel. Tallberg-koncernen utgörs av moderbolaget Oy Julius Tallberg Ab och det självständiga dotterbolaget Julius Tallberg-Fastigheter Abp. Koncernen har en omsättning på ungefär 190 miljoner euro och sysselsätter 12 personer. Vi verkar i gemensamma lokaler i Esbo.

Numera fokuserar koncernen på ägande och utveckling av kommersiella fastigheter samt förvaltning av sina betydande aktie- och kapitalplaceringstillgångar.

Oy Julius Tallberg Ab

Koncernens moderbolag är familjeföretaget Oy Julius Tallberg Ab, som grundades 1880. Bolaget fungerar som ett stöd för dotterbolaget, har hand om dess finansiering och deltar i dess utveckling tillsammans med dotterbolagets ledning. Bolaget är solitt, och det äger och förvaltar betydande fastighets-, aktie- och kapitalplaceringstillgångar, som det leder aktivt och avkastningsinriktat på lång sikt. Bolagets viktigaste fastighet är affärsfastigheten på Alexandersgatan 21 i centrala Helsingfors, som uppfördes av bolagets grundare år 1899.

Julius Tallberg-Fastigheter Abp

Julius Tallberg-Fastigheter Abp är ett fastighetsplaceringsbolag som grundades 1987. Bolaget och dess placeringar har fokuserat på ägande och utveckling av fastigheter i huvudstadsregionen och dess utvecklingskommuner. Bolaget erbjuder effektiva och flexibla lokallösningar samt experttjänster som stöder kundernas målsättningar. I utvecklingen av Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s verksamhet siktar man på att skapa varaktiga kundrelationer och goda partnerskap. Bolaget äger ett spritt fastighetsbestånd som ger god avkastning och som man strävar efter att utvidga på ett kontrollerat sätt. Julius Tallberg-Fastigheter Abp betjänar omkring 350 hyresgäster i 23 fastigheter.