Oy Julius Tallberg Ab är
ett familjeföretag som grundades 1880


Moderbolaget Oy Julius Tallberg Ab är ett familjeföretag som grundades 1880. Antalet aktieägare är omkring 30 st.

Antalet aktieägare i dotterbolaget Julius Tallberg-Fastigheter Abp är omkring 200, varav den största är Oy Julius Tallberg Ab med en andel på 70,16 procent. Listningen av Julius Tallberg-Fastigheter Abp:s aktier på Nasdaq OMX Helsinki Oy avslutades den 19.3.2010.

Ekonomiska uppgifter om dotterbolagen finns här.

Nyckeltal

Omsättning 2018-2020 / M€

Personalantal 2018–2020

Utveckling av fastighetsbeståndet 2018–2020 / 1 000 m²

Soliditet % 2018–2020