Våra värderingar styr vår verksam

Värderingarna skapar en grund för vår dagliga verksamhet och styr oss i rätt riktning. Våra gemensamma värderingar syns i alla sammanhang, såväl internt som i arbetet med våra kunder och andra parter

Pålitlighet

Vi är en pålitlig partner, som satsar på långvariga relationer med våra kunder och samarbetspartner. Tallberg förbinder sig till projekt tillsammans med kunderna, håller sina löften och håller fast vid de uppställda målen. Vi känner vårt ansvar och våra uppgifter, genom vilka vi kan uppnå våra målsättningar.

Partnerskap

Partnerskapet har stor betydelse för oss i hela kedjan från underleverantörer till placerare. Vi satsar på långvariga och strategiskt betydelsefulla partnerskap med kunder och andra samarbetspartner. Tallberg är en trygg, pålitlig och sakkunnig partner. Båda parternas välbefinnande är viktigt för oss.

Expertis

Vi är experter inom fastighetsplacering och -förvaltning, och arbetar på det sätt som kvalitetsstandarderna förutsätter. Inom Tallberg-koncernen värdesätter vi hög kvalitet och god service. Vi prutar aldrig på kvaliteten, eftersom nöjda kunder är viktiga för oss.

Resultatrikhet

Tallberg-bolagen är en självständig och solid koncern som utövar sin affärsverksamhet långsiktigt. Ett resultatrikt och lönsamt arbete garanterar verksamhetens kontinuitet, utvecklingen av den, konkurrensfördelarna och tillväxten. Resultatrikhet är en grundförutsättning för hela koncernen.

Miljö- och samhällsansvar

Vi har förbundit oss till långsiktig välgörenhetsverksamhet, där även personalen har erbjudits möjlighet att påverka. Vi samarbetar med Plan Finland, Barnavårdsföreningen, Finlands Röda Kors, John Nurminens Stiftelse, Cancerstiftelsen och Finlands naturskyddsförbund. Genom dessa uppskattade samarbetspartners verksamhet tror vi att vi tillsammans kan uppnå goda resultat.

Ajankohtaista