I en väl fungerande
omgivning kan
du koncentrera dig
på det väsentliga