Elia Heikel och ny byggnadsteknik


Med hjälp av Elia Heikels viktiga insats byggdes den konstruktionsmässigt avancerade skyltfönstervåningen och butiksvåningarna som saknade mellanväggar. Heikel utnyttjade konsekvent järnkonstruktioner. Vid skyltfönstren befäste han konstruktionerna med dubbla järnpelare. Fasaden vid de övre våningarna har stärkts med järnkonstruktioner och stålbetong enligt förklaringen till ritningarna. Heikel konstruerade pelarna av stålskenor och I-balkar, genom att nita ihop dem till korsformade pelare.


År 1915 utarbetade arkitekten Selim A. Lindqvist en plan för att höja gårdsflyglarna till byggnader med fyra våningar. Samtidigt kompletterades isoleringen i byggnadsstommen på högsta våningen vid Alexandersgatan med kokolitlager. Noggranna hållfasthetskalkyler togs fram för de befintliga byggnadsdelarna i samband med höjningen.


Våren 1945 byggdes bland annat en spiraltrappa mellan första och andra våningen i huvudbyggnaden vid Alexandersgatan. Trappan revs 1974. Dessutom förnyades skyltfönstren och ingångarna vid Alexandersgatan 1945.