Samhällsansvaret är en viktig del av företagets verksamhet

Tillbaka 02.12.15

Företagens sociala ansvar i bolagets verksamhet ses som allt viktigare. Tallberg-koncernen har förbundit sig till en långsiktig välgörenhetsverksamhet där även personalen har erbjudits en möjlighet att påverka. Våra sammarbetspartners är Plan Finland Oy, Barnavårdsföreningen, Finlands Röda Kors, John Nurminens Stiftelse och Cancerfonden. Tillsammans med dessa uppskattade sammarbetspartners, tror vi att vi kommer att uppnå goda resultat.

Föregående Följande