Oy Julius Tallberg Ab överväger att köpa Drumsö gård

Tillbaka 09.04.15

Helsingfors stad planerar att sälja Drumsö gård och Röda villan i anslutning till den genom öppet förfarande. Oy Julius Tallberg Ab överväger att lämna ett köpeanbud på gården.

Företaget reder ut förutsättningarna för investeringen. Om gården köps planerar företaget att flytta sitt kontor till övre våningen i gårdens huvudbyggnad och sanera nedre våningen till ett kafé. Röda villan skulle fortfarande hyras ut till sällskapet Lauttasaari-Seura. Oy Julius Tallberg Ab och Lauttasaari-Seura har slutit en avsiktsförklaring avseende hyrningen.

Lauttasaari-Seuras ordförande Katri Penttinen anser att Oy Julius Tallberg Ab:s köpplaner är en kulturgärning och hoppas att Tallberg får gården. Även historiska fakta talar för det. Sällskapet är mycket nöjt med att lokalerna i Röda villan kommer att användas som tidigare.

Drumsö gårds huvudbyggnad i empirestil byggdes i början av 1800-talet. Röda villan byggdes 1792 och är den äldsta byggnaden på Drumsö. Bägge byggnaderna och tomten är skyddade. Gårdens huvudbyggnad har stått tom länge, och man har sökt olika användningssyften för den utan att lyckas. Staden renoverade Röda villan och hyrde ut den till Lauttasaari-Seura som hembygdshus 1983. Sällskapet har sin byrå i villan, och dessutom sitter redaktionen för tidningen Lauttasaari-Lehti där. Lokalerna i villan kan också hyras för möten och andra evenemang av alla Drumsöbor.

Oy Julius Tallberg Ab:s vd Martin Tallberg berättar att företaget vill bära sitt samhällsansvar och bevara Drumsö gård som ett historiskt objekt. År 1911 köpte företagets grundare, handelsrådet Julius Tallberg Drumsö gård inklusive markområden av Wilhelm Wavulins dödsbo.

Oy Julius Tallberg Ab är ett familjeföretag som grundades 1880. Företaget är koncernens moderbolag som sköter dotterbolagens finansiering och deltar i utvecklingen av dem. Företaget är solitt och äger och administrerar betydande fastighets- och aktietillgångar.

Ytterligare information
Vd Martin Tallberg, Oy Julius Tallberg Ab, tfn 0500413208, www.tallberg.fi
Ordförande Katri Penttinen, Lauttasaari-Seura ry, tfn 050 5916010, www.lauttasaari.fi

Föregående Följande