Arvot

Tallberg-konsernin toimintaa ohjaavat
arvot ovat määräävä osa yrityksemme jalustaa.


Laatu

Tallberg konsernissa arvostetaan korkeaa laatua ja hyvää palvelua. Työskentelemme sisäisen laatustandardin mukaisesti. Laadusta ei tingitä, sillä asiakkaan tarpeet on täytettävä.

Luotettavuus

Olemme luotettava kumppani, joka panostaa pitkäaikaisiin suhteisiin asiakkaiden ja yhteistyökumppaneidemme hyväksi. Tallberg sitoutuu projekteihin yhdessä asiakkaan kanssa, annettuihin lupauksiin sekä asetettuihin tavoitteisiin. Henkilökunta tuntee vastuun ja sitoutumisen sekä työnantajaan että asiakkaisiin. Jokaisella on omat tehtävät ja vastuualueet, jotta päämäärät ja tavoitteet saavutetaan.

Kumppanuus

Panostamme pitkäaikaisiin ja strategisesti merkittäviin kumppanuuksiin asiakkaiden ja yhteistyökumppanien kanssa. Molemminpuolinen hyvinvointi on meille tärkeää. Tallberg kumppanina on turvallinen, luotettava ja asiantunteva. Kumppanuuden merkitys koko toimintaketjussa alihankkijoista sijoittajiin on tärkeää.

Tuloksellisuus

Tallberg Yhtiöt on itsenäinen, vakavarainen ja liiketoimintaa pitkäjänteisesti harjoittava konserni. Työn tuloksellisuus ja kannattavuus takaavat toiminnan jatkuvuuden ja kilpailuedun. Tuloksellisuus on koko konsernin perusedellytys.

Yhteiskuntavastuu

Tallberg Yhtiöt on sitoutunut pitkäaikaiseen hyväntekeväisyystoimintaan jossa myös henkilöstölle on tarjottu vaikuttamismahdollisuus. Yhteistyökumppanimme ovat Plan Suomi Oy, Barnavårdsföreningen, Suomen Punainen Risti, John Nurminen Säätiö, Syöpäsäätiö ja Suomen luonnonsuojeluliitto. Näiden, arvostettujen yhteistyökumppaniemme toiminnan kautta uskomme yhdessä saavuttavamme hyvät tulokset.