Kvarteret saneras till City-kvarteret


Ägarna till alla fem fastigheter vid City-passagen gav 1958 arkitekten Viljo Revell i uppdrag att utveckla det gamla affärskvarteret Sobeln. Till en början realiserades planen på tre tomter medan Alexandersgatan 21 fick vänta. Arkitektbyrån Viljo Revell och Heikki Castrén, senare Castrén – Jauhiainen – Nuutila, utarbetade ändringsplaner för några tomter i början av 1970-talet, men de egentliga ändringsarbetena inleddes först på 1980-talet. Den synligaste ändringen i saneringen på 1980-talet var att innergården vid Alexandersgatan 21 täcktes.


Byggnaden i dag

På tomten finns en kontors- och affärsbyggnad med 5 våningar över och 4 våningar under jord. På det stora hela fick byggnaden sitt nuvarande utseende 1910, då City-passagen som går genom fastigheten öppnades. Byggnaden har dock utvidgats och ändrats i flera repriser.


Stora ändringsarbeten i byggnaden blev nyligen klara. Syftet var att öka butiksytan. En mycket viktig ändring på sistone är att fastigheten anslöts till servicetunneln i centrum. Detta har flyttat hela servicetrafiken under jord. Byggnaden har järnkonstruktioner. Fasaden vid de övre våningarna har stärkts med järnkonstruktioner och armerad betong. Byggnaden är ansluten till fjärrvärmenätet, och alla lokaler har maskinell ventilation och nedkylning. Hela objektets fastighetsteknik förnyades i samband med de senaste ändringsarbetena.