Elia Heikel ja uusi rakennustekniikka


Elia Heikelin tärkeän panoksen avulla toteutettiin rakenteellisesti haastava näyteikkunakerros sekä kerrosten väliseinättömät myymälätilat. Heikel käytti täällä johdonmukaisesti rautarakenteita. Näyteikkunoiden kohdalla hän vahvisti rakenteita kaksinkertaisilla rautapilareilla. Ylempien kerrosten julkisivuja on vahvistettu piirustusten selosteen mukaan rautarakenteilla ja teräsbetonilla. Heikel konstruoi pylväät teräskiskoista ja I-palkeista, niitaten niistä leikkaukseltaan ristimäisiä pilareita.


Vuonna 1915 arkkitehti Selim A. Lindqvist laati suunnitelman pihasiipien korottamiseksi nelikerroksisiksi. Samalla Aleksanterinkadun puoleisen rakennusrungon ylimmän kerroksen eristeisiin lisättiin kokoliittikerros. Korotuksen yhteydessä olemassa olevien rakennusosien kantavuuksista laadittiin tarkat laskelmat.


Vuoden 1945 keväällä mm. sijoitettiin kaartuva portaikko Aleksanterinkadun päärakennuksen ensimmäisen ja toisen kerroksen välille. Portaat purettiin vuonna 1974. Lisäksi Aleksanterinkadun puoleiset näyteikkunat ja sisäänkäynnit uusittiin vuonna 1945.