Hallitukselle uusi puheenjohtaja

Takaisin 11.06.14

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin 11.6.2014 dipl.ekon., oik.kand Kaj Gustaf Bergh. 

Hänen edeltäjänsä, lääketieteen dosentti Thomas Tallberg, toimi emoyhtiön hallituksessa vuodesta 1969 lähtien ja hallituksen puheenjohtajana vuosina 1984–2014. Thomas Tallbergin pitkän ja ansiokkaan puheenjohtajakauden aikana sukuyhtiön toimintaa johdettiin ja kehitettiin johdonmukaisesti sekä taloudellisen menestyksen että riippumattomuuden varmistamiseksi. Emoyhtiön ja konsernin liiketoiminta sekä omistus ovat vakaalla pohjalla ja luovat yhdessä hyvät lähtökohdat perinteikkään sukuyhtiön toiminnan jatkumiselle myös tulevaisuudessa. Thomas Tallberg menehtyi 30.5.2014. www.thomastallberg.com

Edellinen Seuraava